Kemah Kaynak Tuzunun Faydaları

Kemah Kaynak Tuzunun Faydaları; Buharlaştırma (Kristalizasyon) yöntemi ile üretilen Doğal kaynak tuzu bünyesinde ağır maden minerallerinin az/kabul edilebilir sınırlar içerisinde olması ve üretim aşamasında katkı, kimyasal maddeler kullanılmamasından dolayı insan sağlığına faydalıdır. Kemah Doğal Kaynak Tuzu gıda ürünlerini uzun süre bozulmadan muhafaza eder ve yemeklere tat verir. Deniz tuzu ve kaya tuzuna göre en doğal ve en sağlıklı tuzun kaynak tuzu olduğu uzmanlar tarafından da kabul edilmektedir.

Kemah Kaynak Tuzunun Faydaları

Buharlaştırma (Kristalizasyon) yöntemi ile üretilen Doğal kaynak tuzu bünyesinde ağır maden minerallerinin az/kabul edilebilir sınırlar içerisinde olması ve üretim aşamasında katkı, kimyasal maddeler kullanılmamasından dolayı insan sağlığına faydalıdır. Kemah Doğal Kaynak Tuzu gıda ürünlerini uzun süre bozulmadan muhafaza eder ve yemeklere tat verir. Deniz tuzu ve kaya tuzuna göre en doğal ve en sağlıklı tuzun kaynak tuzu olduğu uzmanlar tarafından da kabul edilmektedir. 

Kaynak Tuzu Nasıl Üretilir?

Yeryüzüne kuyu ile veya kendi cazibesi ile ulaşan tuzlu su çözeltisinin yaz aylarında güneş altında buharlaşması sonucu tuzun kristalleşmesi esasına dayanan üretim yöntemidir.

Tuzlu su kaynağından alına çözelti önce konsantrasyon havuzlarında derecelendirilir. Derecelenmiş üretime elverişli hale getirilmiş tuzlu sular kristalizasyon havuzlarına aktarılarak iklim şartlarının uygunluğuna bağlı olarak kristalleşmeye başlar. Kristalleşerek üretim havuzlarının dibinde biriken tuzlar toplandıktan sonra paketlenip satışa sunulmak üzere paketleme ünitesine sevk edilirler.

Tuzlu Su kaynağı tuzlu su membası hareket halindeki yer altı sularının kaya tuzu yataklarından geçmesi sırasında bir miktar tuzu eritip, iyon halinde bünyesine alarak farklı formasyonlarda yeryüzüne çıkmasıyla tuzlu su kaynakları oluşmaktadır.

Tuzlu suyun ekonomik değerlerine göre yeryüzüne çıkması iki şekilde olmaktadır. Tuzlu su yeryüzüne kendi cazibesi ile çıkarak akabilir veya basınçla belirli bir seviyeye çıkan tuzlu suyun kuyu açılarak motopomp ve çıkrıkla, yeryüzüne çıkarılabilir.

Kömür Kaynak Tuzlası’nda tuzlu su çözeltisi yer kabuğunun içerisinden kendi cazibesi ile yeryüzüne ulaşmaktadır. Yer kabuğu içerisindeki tuz tabakalarından (Halit) geçen yer altı suları tuzların bir kısmını eriterek kendi bünyesine alarak yeryüzüne ulaşmaktadır.

Kaynak Tuzunun Üretim Aşamaları

Yeryüzüne ulaşan tuzlu su çözeltisi ilk olarak ortalama depolama ve derecelendirme (konsantrasyon) havuzlarına aktarır.

Konsantrasyon havuzuna aktarılan tuzlu su çözeltisi bu havuzlarda tuzluluk dereceleri arttırılarak üretime hazır hale getirilir. Aynı zamanda tuzlu su içerisinde ihtiva eden ağır maden müneralleri havuzlarda çökelmiş olmaktatadır. Nihaiyetinde konsantrasyon havuzunda belli tuzluluk derecesine ulaşan ve ağır maden minerallerinden büyük ölçüde ayrışan tuzlu su çözeltisi üretim (kristalizasyon) havuzlarına aktarılmaktadır.

Üretime hazır hale getirilmiş tuzlu su çözeltisi kristalizasyon havuzlarında güneş enerjisinden faydalanarak % 36 tuzluluk derecesine ulaştıktan sonra kristalleşme işlemi başlar. Kristalleşme ilk önce tuzlu suyun yüzeyinde küçük kristal parçaları olarak başlar sonrasında kristal parçalarının ebadı ve ağırlı büyüdükçe suyun yüzeyinden havuz dibine çöker.

Kristalizasyon havuzlarında kristalleşme evresini tamamlayıp havuz dibine biriken tuzlar havuz kenarlarına toplanmaktadır. Havuz kenarlarına alınan tuz gerekli süre, içerisindeki suyun süzülmesi ve nem oranının azaltılması amacıyla dinlendirilmektedir. Üretim aşamasında hiçbir katkı maddesi kullanılmayan tuz yığınları paketlenip satışa sunulmak üzere paketleme ünitesine sevk edilerek üretim tamamlanmış olur.